Historyczny rekord andaluzyjskiego eksportu

Andaluzja to drugi co do wielkości region autonomiczny Hiszpanii, a także drugi (zaraz po Katalonii) najważniejszy hiszpański eksporter, z 11,8% udziałem w krajowej sprzedaży zagranicznej.

W okresie od stycznia do maja br., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., Andaluzja zanotowała historyczny wzrost eksportu produktów na rynek zagraniczny (+27,7%), osiągający wartość 13.763 mln euro. Warto dodać, iż takiego wyniku nie udało się uzyskać od roku 1995, czyli od momentu wprowadzenia rejestru statystycznego.

Wśród ośmiu andaluzyjskich prowincji, które przyczyniły się do tego sukcesu, aż sześć zanotowało ponad 20-procentowy wzrost eksportu. Największy udział miały tu prowincje: Sewilla (+29,8%), Huelva (+37.5%), Kadyks (+30,6%) oraz Kordoba (+26,1%).

Niekwestionowanym liderem andaluzyjskiego eksportu jest sektor rolno-spożywczy, który w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. sprzedał na rynki zagraniczne towary za łączną kwotę 5.643 mln euro. Rekordowy wzrost sprzedaży zanotowały m.in.: oliwa z oliwek (+37%), warzywa (+19,6%) oraz owoce (+10,2%).

Głównymi odbiorcami andaluzyjskich produktów są: Francja, Niemcy oraz Wielka Brytania. Ten ostatni kraj, wraz z zajmującymi siódme miejsce w zestawieniu Chinami, zanotował najwyższy wzrost importu towarów z Andaluzji (odpowiednio +64% i +60%).

Dane z maja br. w istotny sposób wpłynęły na tak dobre rezultaty – zanotowano wówczas wyraźny wzrost w sprzedaży (+41,7%), osiągający wartość 2.253 mln euro. Kwota nadwyżki z bilansu handlowego zarejestrowana przez Andaluzję (1.928 mln euro) stanowi kolejny rekord, a także kontrastuje z wartością deficytu obrotów dla całej Hiszpanii. Wskaźnik zrównoważenia obrotów wynosi odpowiednio 116,3% dla Andaluzji i 92,2% dla całego kraju.

Źródło: Diario de Sevilla, 22/07/2017