Długowieczni Hiszpanie

… kobiety z Hiszpanii żyją najdłużej w całej Europie? Mężczyźni zajmują pod tym względem trzecie miejsce. Swoją długowieczność zawdzięczają urozmaiconej diecie śródziemnomorskiej.