POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU EXTENDA.PL

§ 1.WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy dokument ma na celu określenie zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego https://extenda.pl oraz korzystania z zasobów tego serwisu przez jego użytkowników.

§ 2.DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego dokumentu, następujące określenia, będą miały następujące znaczenia:

 1. Administrator serwisu – funkcję Administratora w imieniu i na zlecenie Extendy Agencji Promocji Regionu Andaluzji pełni zarządzająca Biurem Promocji Gospodarczej Extendy w Polsce firma Business Consulting Iwona Szybka (Ewid. działaln. gosp. prowadzona przez Prezydenta m.st. W-wy nr 227821. NIP: 525-158-39-87. Regon: 014859036. Adres Administratora: Al. Jerozolimskie 133 lok. 13, 02-304 Warszawa),
 2. Administrator danych osobowych – administratorem danych przesyłanych i gromadzonych w toku działania serwisu pełni Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A., Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sewilla, Hiszpania.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 4. Serwis – oznacza serwis internetowy https://extenda.pl
 5. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z usług Serwisu

§ 3. OCHRONA SERWISU

 1. Administrator serwisu administruje Serwisem.
 2. Zawartość Serwisu, treści, grafika są własnością Administratora i podlegają ochronie prawnej.
 3. Administrator oświadcza, że jest autorem zamieszczanych materiałów lub uzyskał do nich stosowne prawa autorskie.
 4. Zabrania się reprodukcji, sprzedaży, dystrybucji zawartości Serwisu bez uzyskania pisemnej zgody Administratora.

§ 4 .ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje umieszczane na stronie były aktualne i dokładne, jednak nie gwarantujemy ich dokładności, aktualności czy też kompletności. Informacje zawarte na tym portalu nie stanowią rekomendacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy naruszenia powstałe w związku z korzystaniem ze strony, ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje dostępne poprzez stronę.

§ 5. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Informacje zawarte w logach systemowych zawierające różne dane, np. adres IP, będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celach technicznych, np. ochrony antywirusowej Serwisu. Dane powyższe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
 2. Niektóre obszary serwisu extenda.pl mogą wykorzystywać cookies, identyfikujące użytkownika w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji w serwisie. Pliki te wykorzystywane będą w celu monitorowania ruchu Użytkowników. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez użytkownika poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej oraz nie usuwanie ich z dysku komputera użytkownika

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A., Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sewilla, Hiszpania.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania relacji gospodarczych z podmiotami z regionu Andaluzji. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda zainteresowanej strony (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO) lub, w przypadku jej braku, istnienie stosunku umownego artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO) lub uzasadniony interes Administratora danych osobowych (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, zawarte w treści wiadomości mailowych.
 4. Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie) i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są konsultanci Administratora danych osobowych oraz Administratora serwisu w realizacji celów statutowych serwisu.
 6. Te Państwa dane, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub do upływu 5 lat od ich przesłania.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 9. Administrator serwisu pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe powierzone przez Administratora danych osobowych i wspiera go w prowadzeniu Serwisu.
 10. Kontakt do przedstawiciela Administratora ds. ochrony danych osobowych: tel.: extenda@extenda.pl

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.