Extenda, Andaluzja Eksport i Inwestycje Zagraniczne, jest jednostką powołaną przez Rząd Regionu Autonomicznego Andaluzji (Hiszpania) w celu promowania produktów andaluzyjskich za granicą i wspierania andaluzyjskich firm na rynkach światowych. Nasza agencja odpowiada także za obsługę Inwestorów Zagranicznych zainteresowanych Andaluzją.

Siedziba główna Extendy znajduje się w Sewilli, stolicy hiszpańskiego regionu Andaluzji. Posiada Sieć Biur Zagranicznych (hiszp. Red Exterior) w 70 krajach na 5 kontynentach. Tworzy ją 16 Biur zlokalizowanych na strategicznych rynkach na świecie oraz 26 tzw. Anten, które  realizują konkretne projekty. Ponadto, w wielu miejscach na świecie usługi informacyjno-doradcze i wspierające świadczą dla Extendy jej stypendyści.

Extenda kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw andaluzyjskich dążąc do zwiększenia ich obecności na rynkach międzynarodowych:

  • Branżowe kampanie promocyjne mające na celu umocnienie pozycji głównych sektorów na strategicznych rynkach zagranicznych.
  • Wspieranie planów promocyjnych stowarzyszeń eksporterów andaluzyjskich i inne porozumienia o współpracy z różnorodnymi organizacjami branżowymi, ogólnokrajowymi i regionalnymi z szeroką ofertą międzynarodowych działań promocyjnych.
  • Grupy eksporterów, za pomocą których udziela się wsparcia technicznego i finansowego małym i średnim przedsiębiorstwom z uzupełniającą ofertą eksportową w celu połączenia sił i ograniczenia ryzyka związanego z wdrożeniem ich planów wejścia na rynki międzynarodowe.
  • Ocena potencjału eksportowego w ramach usług doradczych dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność na skalę międzynarodową.
  • Pomoc w zdobywaniu rynków międzynarodowych udzielana przedsiębiorstwom, które posiadają już doświadczenia eksportowe i zamierzają wzmocnić swoją obecność na określonych rynkach przez otwarcie przedstawicielstw handlowych.
  • Projekty indywidualne polegające na pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć plany wejścia na rynki międzynarodowe.
  • Szkolenia dla kierownictwa i pracowników merytorycznych organizowane przez uznane szkoły biznesu i wyższe uczelnie, organizowanie konferencji i seminariów, przyznawanie stypendiów absolwentom wyższych uczelni.
  • Nagrody dla eksporterów stanowiące wyraz uznania instytucjonalnego i społecznego dla tych przedsiębiorstw andaluzyjskich, które wyróżniają się swoją działalnością eksportową i odnotowują szczególne osiągnięcia w zakresie zdobywania rynków zagranicznych.

Zawsze jesteśmy blisko Państwa, gotowi do służenia naszą szczegółową znajomością andaluzyjskiej oferty eksportowej oraz realiów handlowych poszczególnych krajów. Wszystko to oddajemy do Państwa dyspozycji w celu ułatwienia kontaktów biznesowych z Andaluzją.

Więcej informacji na temat działalności Extendy na świecie znajdą Państwo na stronie http://www.extenda.es

Mapa Extenda Red Exterior