Smak oliwy z oliwek

… smak oliwy w dużym stopniu zależy od stopnia dojrzałości oliwek, z których jest wytwarzana? Najłagodniejsza produkowana jest z oliwek pochodzących z końcowej fazy zbiorów, natomiast najostrzejsza – z tych najwcześniej zebranych.