Import towarów
Nie istnieją żadne ograniczenia ilościowe ani wymogi formalne dotyczące importu towarów pochodzących z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw trzecich posiadających umowę o wolnym handlu.
Produkty rolnicze pochodzące z państw trzecich są importowane zgodnie z zasadą swobody handlowej. W celu dokonania odprawy towarów niezbędne jest złożenie deklaracji importowej, zgodnie z unijnymi wymaganiami proceduralnymi w zakresie branży rolniczej. Zezwolenie administracyjne jest wymagane w przypadku importu kości słoniowej i określonych produktów tytoniowych.
Poza nielicznymi wyjątkami, wyroby przemysłowe są importowane z państw trzecich na zasadzie swobodnej wymiany handlowej.
Import pewnych towarów z określonych państw podlega ograniczeniom ilościowym lub specjalnej kontroli. Istnieją również towary, których import wymaga uzyskania specjalnej licencji.

Cła
Wymiana towarowa z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej nie jest obciążona żadnymi obostrzeniami celnymi.
Import towarów z państw trzecich podlega opłatom wynikającym z Jednolitej Stawki Celnej Unii Europejskiej.

Inne opłaty i zaświadczenia
Istnieją trzy stawki podatku od towarów i usług (IVA): stawka podstawowa – 16%, stawka obniżona – 7% oraz obniżona preferencyjna – 4% na określone wyroby i usługi podstawowe. Podstawową stawką podatku dochodowego od osób prawnych jest 35%.
Wszystkie towary niezależnie od swojego pochodzenia muszą spełniać wymogi techniczne niezbędne dla homologacji. Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji i Certyfikacji (Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR) jest organem upoważnionym przez hiszpańskie władze do prowadzenia procedury homologacyjnej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani importem produktów z Andaluzji i chcą nawiązać współpracę z andaluzyjskimi przedsiębiorcami, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie.