Pata Negra

Popularna nazwa szynki (jamón) produkowanej wyłącznie w Hiszpanii