Andaluzja była czwartym regionem autonomicznym, który został wydzielony na administracyjnej mapie Hiszpanii, złożonej w chwili obecnej z 17 regionów autonomicznych. Statut Regionu został wprowadzony Ustawą 6/1981, która uznając historyczną odrębność i tożsamość Andaluzji, przyznała jej prawo do utworzenia rządu autonomicznego. 

Władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów, której przewodniczy Premier Autonomicznego Rządu Andaluzji (Junta de Andalucía), José Antonio Griñán Martínez.

Parlament Andaluzji jest demokratycznie wybieranym organem władzy ustawodawczej na obszarze Regionu Autonomicznego.
Najwyższym organem władzy sądowniczej jest Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Andaluzji.