POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU EXTENDA.PL

§ 1. WARUNKI OGÓLNE
Niniejszy dokument ma na celu określenie zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego http://extenda.pl oraz korzystania z zasobów tego serwisu przez jego użytkowników.

§ 2. DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszego dokumentu, następujące określenia, będą miały następujące znaczenia:
1. Administrator – funkcję Administratora w imieniu i na zlecenie Extendy Agencji Promocji Regionu Andaluzji pełni Business Consulting Iwona Szybka (Ewid. działaln. gosp. prowadzona przez Prezydenta m.st. W-wy nr 227821. NIP: 525-158-39-87. Regon: 014859036. Adres Administratora: Al. Jerozolimskie 133 lok. 13, 02-304 Warszawa),
2. Serwis – oznacza serwis internetowy http://extenda.pl
3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z usług Serwisu

§ 3. OCHRONA SERWISU
1. Administrator administruje Serwisem.
2. Zawartość Serwisu, treści, grafika są własnością Administratora i podlegają ochronie prawnej.
3. Administrator oświadcza, że jest autorem zamieszczanych materiałów lub uzyskał do nich stosowne prawa autorskie.
4. Zabrania się reprodukcji, sprzedaży, dystrybucji zawartości Serwisu bez uzyskania pisemnej zgody Administratora.

§ 4 .ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje umieszczane na stronie były aktualne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich dokładności, aktualności czy też kompletności. Informacje zawarte na tym portalu nie stanowią rekomendacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy naruszenia powstałe w związku z korzystaniem ze strony ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje dostępne poprzez stronę. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników Serwisu, w szczególności za:
a. treści związane z umieszczanymi przez Użytkownika łączami (linkami) do innych stron a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich treści ani skutki wywołane przez uaktywnienie danego łącza;
b. treści komentarzy zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników;
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w związku z publikacją przez Użytkowników danych osobowych lub wizerunku tych osób.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała.

§ 5 WARUNKI TECHNICZNE
1. Informacje zawarte w logach systemowych zawierające różne dane, np. adres IP, będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celach technicznych, np. ochrony antywirusowej Serwisu. Dane powyższe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora., próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
2. Niektóre obszary serwisu extenda.pl mogą wykorzystywać cookies, identyfikujące użytkownika w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji w serwisie. Pliki te wykorzystywane będą do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika oraz w celu monitorowania ruchu Użytkowników. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez użytkownika poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej oraz nie usuwanie ich z dysku komputera użytkownika

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Użytkownik upoważniony jest do wglądu w dane osobowe administrowane przez Administratora, w szczególności może je w dowolnym momencie uzupełniać, poprawiać oraz usuwać.
3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych osobowych.
4. Administrator zarządza danymi osobowymi Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania umowy o świadczenie usług w drodze elektronicznej.
5. Administrator może ujawnić dane osobowe Użytkownika wyłącznie w sytuacjach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku, gdy obowiązek ów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
POLITYKA COOKIES

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.