Andaluzja w czołówce hiszpańskich regionów pod względem wartości eksportu

 

Pod względem wartości zarówno eksportu, jak i importu, prym w Andaluzji wiodą prowincje Kadyks, Huelva i Sewilla. Najlepszy bilans handlowy zanotowały Sewilla, Kordowa i Almeria.

Wśród eksportowanych produktów przeważały paliwa, oliwa z oliwek, owoce, warzywa oraz surowce mineralne. Andaluzyjskie firmy sprzedały za granicę żywność i tytoń o wartości 8.205 mld euro, co stanowi 30,9% całego eksportu regionu oraz 22% eksportu krajowego w tym sektorze. Import tego rodzaju produktów wyniósł natomiast 2.884 mln euro. Dało to dodatni bilans handlowy o wartości 5.320,8 mln euro, który stanowił 60% nadwyżki w całej Hiszpanii. Najwięcej produktów żywnościowych wyeksportowały prowincje Sewilla i Almeria.

Dużym powodzeniem wśród zagranicznych kupców cieszyły się również paliwa, szczególnie z prowincji Kadyks i Huelva. Eksport produktów energetycznych wzrósł o 1,7% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 4.341 mln euro.

Dobra inwestycyjne są trzecim sektorem cieszącym się największym zainteresowaniem za granicą. Ich eksport wyniósł w 2014 roku 3.461,1 mln euro, stanowiąc 13,1% całości. Największą sprzedaż za granicę tych dóbr zanotowały Sewilla i Jaen. Głównymi odbiorcami towarów andaluzyjskich były Francja, Niemcy oraz Włochy.

Andaluzja importowała w 2014 głównie paliwa, surowce mineralne oraz wyroby przemysłu lotniczego. Największy import zanotowano z Nigerii, Algierii, Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych.