Andaluzyjski sektor lotniczy promuje się na Aerospace & Defense Meetings Warsaw 2015

Dzięki Regionalnemu Ministerstwu, agencji Extenda oraz współpracy z klastrem lotniczym Hélice, pięć firm z sektora lotniczego z Andaluzji wzięło udział w wystawie Aerospace & Defense Meetings Warsaw 2015, która odbyła się w dniach 11 -13 maja w Warszawie.

Celem targów zorganizowanych w budynku EXPO XXI, było przedstawienie nowości i zmian zachodzących w sektorze oraz networking kierowników sprzedaży największych firm z sektora. Podczas wydarzenia, andaluzyjskie firmy miały możliwość przeprowadzenia indywidualnych spotkań z kluczowymi graczami z branży na polskim rynku.
Firmy zainteresowane tym forum biznesowym pochodziły z różnych sektorów związanych między innymi z badaniami i rozwojem, pracami laboratoryjnymi, konstrukcjami lotniczymi i kosmicznymi, wyposażeniem dla aeronautyki, inżynierii kosmicznej oraz produkcji elementów elektronicznych, optycznych i technologii obronnych.
Wśród andaluzyjskich firm, które wzięły udział w wydarzeniu znalazły się Atis Ibérica Derichebourg, Ghenova Aeronáutica, SAES, Sofitec oraz Teams.
Eksport andaluzyjskiego przemysłu lotniczego 2015
Wolumen eksportu andaluzyjskiego sektora lotniczego wyniósł w 2014 roku 1,3 mld euro, podczas gdy w pierwszych dwóch miesiącach 2015 osiągnął 139,2 milionów, tj. 11% więcej niż w samym okresie ubiegłego roku. Według tych danych Andaluzja jest drugim pod względem eksportu regionem Hiszpanii stanowiąc 20,7% wartości sprzedaży krajowej.