Historyczny rekord andaluzyjskiego eksportu

Andaluzja to drugi co do wielkości eksportu region autonomiczny Hiszpanii, z 11,4% udziałem w krajowej sprzedaży zagranicznej.

W okresie od stycznia do czerwca br., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., Andaluzja zanotowała rekordowy wzrost wartości eksportu (+23,2%), po raz pierwszy w historii przekraczając łączną wartość 16 mln euro w pierwszym półroczu.

Wśród ośmiu andaluzyjskich prowincji, które przyczyniły się do tego sukcesu, połowa z nich zanotowała ponad 20-procentowy wzrost eksportu. Największy udział miały tu prowincje  Huelva (+33,7%), Kadyks (+25,3%), Sewilla (+22,1%) oraz Kordoba (+22,4%).

Niekwestionowanym liderem andaluzyjskiego eksportu jest sektor rolniczo-spożywczy, który w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. sprzedał na rynki zagraniczne towary za łączną kwotę 6,5 mld euro, co oznacza wzrost o 15,5%. Rekord sprzedaży zanotowały m.in.: oliwa z oliwek (+33%), warzywa (+16,7%) oraz owoce (+8,2%).

Nie sposób jednak nie wspomnieć o sektorach lotniczym i górniczym, ponieważ każdy z nich zanotował wzrost eksportu w wysokości +72% w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 r. Sprzedaż samolotów i pojazdów kosmicznych przyniosła tym samym dochód w wysokości 1.339 mln euro, zaś wpływy z handlu rudami metali, żużlem i popiołem osiągnęły kwotę 1.027 mln euro. Choć sektor spożywczy pozostaje na pozycji lidera, powyższe dane potwierdzają dywersyfikację oferty andaluzyjskich gospodarki.

Głównymi odbiorcami andaluzyjskich produktów i usług są Francja, Niemcy oraz Włochy, które wyprzedziły tym samym Wielką Brytanię, osiągając wzrost importu z Andaluzji na poziomie 43,1%. Wciąż popularnym rynkiem zbytu dla andaluzyjskich przedsiębiorstw pozostają także Chiny ze wzrostem w wysokości 65% w stosunku do roku poprzedniego.

Dane eksportu z czerwca 2017 w istotny sposób wpłynęły na tak dobre rezultaty w całym półroczu. Zanotowano wówczas najwyższą w historii wartość eksportu Andaluzji dla tego miesiąca – 2.241 mln euro (+1,3% w porównaniu z czerwcem 2016).

Kwota nadwyżki bilansu handlowego zarejestrowana przez Andaluzję (2.056 mln euro; tj. +44%) napawa szczególnym optymizmem zwłaszcza, że cała Hiszpania odnotowała w tym samym okresie deficyt handlowy. Tym samym, wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł w Andaluzji 114,7% podczas, gdy w całej Hiszpanii 92,2%.

 

Źródło: Diario de Sevilla, 23/08/2017