Inne spojrzenie na kryzys w Hiszpanii

Kryzys, bezrobocie, zadłużenie, ratunek finansowy…. wydaje się niemożliwe, żeby kraj podniósł się z tak wielu problemów… jednak jeśli dobrze się przyjrzymy zobaczymy Hiszpanię pełeną szans. Wystarczy zmienić punkt widzenia…

Film przygotowany został przez firmę Grant Thorton i pokazuje optymistyczną wizję gospodarki Hiszpanii i firm hiszpańskich.