Międzynarodowe Spotkanie Sektora Telekomunikacji

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować Państwa o organizowanym przez naszą Agencję międzynarodowym spotkaniu sektora telekomunikacyjnego, które odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 r. w Sewilli.

Nasze zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli następujących sektorów:

  • Operatorów oraz odbiorców usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, szerokopasmowego Internetu oraz usług mobilnych,
  • Firm projektowych oraz dostawców i instalatorów infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • Centrów przetwarzania i analiz danych,
  • Firm inżynieryjnych i doradczych.

Wybrany uczestnik z Polski będzie miał możliwość zapoznania się z lokalną ofertą z zakresu m.in.:

– budowy i zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną,
– transmisji i przetwarzania danych, w tym cloud computing,
– cyberbezpieczeństwa,
– systemów BSS, OSS, etc.,
– zwiększania przepustowości sieci WiFi w tym w pociągach, samolotach i na statkach,
– FTTH,
– rozwoju aplikacji w tym aplikacji natywnych,
– social Wi-Fi i in.  (orientacyjna lista potencjalnych uczestników z Hiszpanii)

Całkowity koszt udziału w wyjeździe dla jednego przedstawiciela Państwa firmy pokrywa nasza Agencja. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka angielskiego, który będzie językiem roboczym spotkania.

Wstępny program wydarzenia wygląda następująco:

26 czerwca 2017               Przylot do Sewilli.

         20:00                 Spotkanie powitalne

27 czerwca 2017               Spotkania w siedzibie Agencji Extenda

         09:30-12:00      Prezentacja andaluzyjskiego sektora telekomunikacyjnego

         12:00-13:30      Spotkania B2B z lokalnymi producentami i usługodawcami

         13:30-15:00      Networking lunch

         15:00-18:00      Spotkania B2B z lokalnymi producentami i usługodawcami

28 czerwca 2017

        09:00-18:00      Wizyty studyjne (do potwierdzenia, zgodnie z preferencjami uczestników)

Jeśli Państwa firma byłaby zainteresowana udziałem w naszym wyjeździe, uprzejmie proszę o taką informację do piątku 14 kwietnia. Zapraszam również do kontaktu w razie dodatkowych pytań (tel. 022 115 40 57 oraz mailowo extenda@extenda.pl).