Ministerstwa Środowiska i Zdrowia Hiszpanii potwierdzają bezpieczeństwo i jakość hiszpańskich owoców i warzyw

Madryt, 7 czerwca 2011

Obie Panie Minister podkreślają, że w wyniku badań laboratoryjnych produkty hiszpańskie zostały uwolnione od jakichkolwiek podejrzeń w związku z wybuchem epidemii spowodowanej enterokrwotocznym szczepem bakterii E.Coli.

Wszystkie przeanalizowane próbki dowodzą, że żadna z partii ogórków pochodzących z Hiszpanii nie była zakażona szczepem bakterii, który wywołał falę zakażeń w Niemczech. Komisja Europejska wycofała ostrzeżenia wobec produktów hiszpańskich.

Bezpodstawne oskarżenie ogórków hiszpańskich przez władze niemieckie spowodowało poważne straty dla całej branży owocowowarzywnej w Hiszpanii, mimo faktu, iz jej producenci spełniają skrupulatnie wszystkie wymogi jakości i bezpieczeństwa żywności, w Hiszpanii dużo bardziej surowe niż normy Unii Europejskiej.

Obie Panie Minister zwracają uwagę, że do dzisiejszego dnia nie ma w Hiszpanii przypadku zarażenia enterokrwotocznym szczepem bakterii E.Coli. Higiena to najlepszy sposób ochrony przed wszelkimi chorobami, dlatego zaleca się mycie rąk oraz obieranie i prawidłowe mycie owoców i warzyw, szczególnie jeśli mają być spożyte w postaci surowej.

Obie Panie Minister pragną zapewnić konsumentów europejskich o bezpieczeństwie, wysokiej jakości i wielkim wyborze owoców i warzyw z Hiszpanii oraz zachęcić do ich spożywania ze względu na ich walory odżywcze, zdrowotne i smakowe.

Komunikat Ministerstwa Środowiska i Zdrowia Hiszpanii do ściągnięcia tutaj