Praktyki w Andaluzji w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci

Głównym celem projektu było umożliwienie uczniom praktycznego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej z zakresu obsługi turystycznej na rynku europejskim, a także poznanie nowych tendencji w rozwoju turystyki, w szczególności w hotelarstwie, takich jak szeroko pojmowana turystyka zrównoważona w tym turystyka ekologiczna i kulturowa, intensywnie dotowane i promowane przez UE jako jeden ze sposobów walki z globalnym kryzysem środowiskowym i ekonomicznym.
Program stażu rozszerzony o elementy związane z nowymi tendencjami w turystyce i stosujący elementy systemu ECVET odzwierciedlał także treści wymagane przez przyszłych pracodawców. Zrealizowanie projektu stworzyło niepowtarzalną okazję pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kulturowym, obyczajowym oraz możliwość innowacyjnej realizacji obowiązkowych praktyk – innych niż w warunkach polskich: wykonywania działań promocyjnych, wspomagania pracy przewodnickiej, współkształtowania wizerunku instytucji w skali Europy i świata.

Projekt jest zgodny z kierunkami komunikatu opublikowanego przez Komisję Europejską pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, którego jednym z głównych celów jest wzrost zrównoważony – produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności”. Dzięki włączeniu do programu stażu elementów związanych z turystyką zrównoważoną, polscy stażyści zdobyli praktyczne doświadczenie w podejmowaniu działań proekologicznych, integracji i promocji lokalnych, małych społeczności, poznaniu nowych technologii i ekologicznych rozwiązań. Po pracy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach języka hiszpańskiego, wzbogacając zasób słownictwa zawodowego oraz rozwijając umiejętność swobodnego posługiwania się nim w sytuacjach dnia codziennego.

W hotelach praktykanci zapoznawali się z zadaniami recepcji, służby pięter i gastronomii hotelowej. W biurach podróży przygotowywali ofertę turystyczną i zapoznawali z nią turystów. W centrum informacyjnym oliwy z oliwek poznali specyfikę promocji tego andaluzyjskiego produktu. Na wszystkich stanowiskach doskonalili umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli znajomość języka hiszpańskiego i angielskiego, oraz poznawali specyfikę pracy w Hiszpanii.

Program stażu połączono z ciekawym programem kulturowym: wieczór tapas (degustacja tradycyjnych andaluzyjskich potraw i napojów), spotkanie z andaluzyjską młodzieżą, zwiedzanie zabytków Granady, Kordoby i Malagi, i wiele innych. Andaluzja słynie z wyrobu wspaniałej oliwy z oliwek, dlatego podczas wycieczki z przewodnikiem w Centrum Informacyjnym Oliwy z Oliwek wszyscy chętnie ją degustowali, słuchali o jej dobroczynnych właściwościach oraz uczyli się rozróżniać jej rodzaje.

Projekt okazał się wielkim sukcesem. Uczniowie wrócili z bezcennymi doświadczeniami, zauroczeni Andaluzją, kulturą, zabytkami, klimatem społecznym. Mają nadzieję, że zdobyte certyfikaty (Europass Mobility w zakresie języka hiszpańskiego oraz zaświadczenie o odbytym stażu) pomogą im w przyszłości na rynku pracy.

 

Magdalena Walerysiak Aktualności