Praktyki w Extenda, Agencji Promocji Regionu Andaluzji

 Wymagania:
 dobra znajomość języka hiszpańskiego,
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Word, Excel, Outlook,
 doświadczenie w redagowaniu tekstów, sprawozdań, raportów,
 umiejętność analitycznego myślenia,
 zainteresowanie tematyką gospodarczą,
 znajomość mechanizmów portali społecznościowych (jako dodatkowy atut), oraz otwartość na pogłębianie wiedzy w tym zakresie,
 inicjatywa i kreatywność,
 rzetelność i dokładność,
 komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
 możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach związanych ze wspieraniem hiszpańskich firm na rynku polskim,
 kontakt z językiem hiszpańskim, w tym ze słownictwem gospodarczym,
 elastyczne godziny pracy w ramach tygodnia,
 pokrycie kosztów dojazdu na terenie Warszawy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego w języku hiszpańskim na adres mailowy extenda@extenda.pl do 20 grudnia 2014 r.

Początek praktyk jest przewidziany na połowę stycznia 2015 r.

www.extenda.pl/extenda-w-polsce  

Magdalena Walerysiak Aktualności