Praktyki w Extenda – biuro w Warszawie

Dla osób zainteresowanych zdobyciem doświadczenia w promocji gospodarczej w Instytucji o międzynarodowym zasięgu polskie biuro Extendy, Agencji Promocji Regionu Andaluzji, organizuje kilkumiesięczne praktyki, na które zgłoszenia przyjmuje przez cały rok 2017. 

Wymagania:

 • dobra znajomość języka hiszpańskiego oraz polskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Word, Excel, Outlook;
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów, sprawozdań, raportów;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zainteresowanie tematyką gospodarczą;
 • znajomość mechanizmów portali społecznościowych (jako dodatkowy atut), oraz otwartość na pogłębianie wiedzy w tym zakresie;
 • inicjatywa i kreatywność;
 • rzetelność i dokładność;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach związanych ze wspieraniem hiszpańskich firm na rynku polskim;
 • kontakt z językiem hiszpańskim, w tym ze słownictwem gospodarczym;
 • elastyczne godziny pracy w ramach tygodnia;
 • pokrycie kosztów dojazdu na terenie Warszawy;
 • praktyki są nieodpłatne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego (oba dokumenty w języku hiszpańskim) na adres mailowy extenda@extenda.pl. Będziemy odpowiadać jedynie na wybrane zgłoszenia.