SACSIS – dofinansowanie działań B+R, fundusze UE dla uniwersytetów. Firma z Andaluzji poszukuje partnerów do projektów unijnych

Z przyjemnością zapraszamy na spotkania zdalne z andaluzyjską firmą doradczą SACSIS – Sociedad para el Avance Científico, specjalizującą się w pozyskiwaniu finansowania na działania B+R oraz personelu naukowego dla uczelni wyższych oraz instytutów badawczych na całym świecie.

Działający od ponad 10 lat multidyscyplinarny zespół SACSIS, który wywodzi się ze świata nauki, wykorzystuje swoje doświadczenie w obszarze przygotowania dokumentacji projektów B+R, zarządzania innowacjami, doradztwem naukowym, zarządzaniu własnością intelektualną, zarządzaniu danymi, a także strategii komunikacyjnych i marketingowych.

SACSIS posiada doświadczenie w obsłudze projektów w ramach programów Horyzont Europa, działań Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA  i innych. Może się poszczycić współpracą z następującymi instytucjami polskimi i międzynarodowymi: Uniwersytet Sorboński (projekt „Newfrac„), Uniwersytet w Cambridge (projekt „NextGenLung„), londyński Institute of Cancer Research („BRCAREV„), Ioannina University („Liveration„), Uniwersytet w Bonn („SharkLearn„), Uniwersytet Szczeciński („QUEENLY„), Wolny Uniwersytet w Amsterdamie („BRYOLOG„) czy Uniwersytet Genewski („COEMIT„).

Więcej informacji o zespole i jego doświadczeniu znajdziecie Państwo na stronie internetowej SACSIS

Zapraszamy do kontaktu polskie uniwersytety i instytuty badawcze zainteresowane pozyskaniem kadry naukowej oraz funduszy na projekty B+R.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji w naszym warszawskim biurze Andalucía TRADE: tel. +48 22 617 84 08, e-mail: extenda@extenda.pl