Wzrost sprzedaży zagranicznej andaluzyjskiego sektora górniczego

Andaluzyjski przemysł górniczy, podobnie jak większość pozostałych sektorów naszego regionu, zanotował w tym roku wzrost eksportu. Od stycznia do maja sprzedaż zagraniczna osiągnęła wartość 2,2 mld euro, tj. o 37% więcej niż przed rokiem.

Andaluzja – z 20-procentowym udziałem w handlu zagranicznym Hiszpanii – jest bez wątpienia siłą napędową krajowego przemysłu górniczego, wyprzedzając regiony Walencji i Kraju Basków a także Katalonię. Sektor zapewnia ponad 17 tys. miejsc pracy i generuje inwestycje na kwotę ponad 3 mln euro, stąd odgrywa ważną rolę w regionalnym PKB.

Głównymi odbiorcami wyrobów andaluzyjskiego przemysłu górniczego są Chiny, Bułgaria, Francja oraz Portugalia, a pierwsza dziewiątka krajów z tego zestawienia obejmuje aż 4 kontynenty, co świadczy o dywersyfikacji geograficznej eksportu.

Jeżeli chodzi o udział poszczególnych prowincji, najwięcej w okresie od stycznia do maja br. wyeksportowały Huelva, Kadyks, Kordoba i Almería.

W omawianym okresie, Andaluzja zarejestrowała najwyższy wzrost eksportu z całego hiszpańskiego sektora górniczego (+37%). Chodzi przede wszystkim o górnictwo metali (26,8% udziału), w tym głównie miedzi, ale także produktów bazowych czy surowców dla sektora budowlanego.

Andaluzyjski przemysł górniczy rozwija się dynamicznie, a dalsze perspektywy wydają się obiecujące. Wysoko zaawansowana technologia oraz standardy bezpieczeństwa stanowią o dużej konkurencyjności sektora również poza granicami Hiszpanii. Pozwoliła ona m.in. przetrwać bez większych strat spadki cen metali na światowych rynkach, które miały miejsce w ostatnich latach. 

Extenda również wspiera andaluzyjski sektor górniczy, m.in. organizując misje handlowe dla zagranicznych partnerów. Najbliższe takie wydarzenie to zbliżający się II Międzynarodowy Salon Górnictwa Metali Nieżelaznych, Metallic Mining Hall, który odbędzie się w dniach 17-19 października 2017 r. w Sewili.

Źródło: Expansión, 28/07/2017