Andaluzja, region zajmujący południową część Hiszpanii, często nazywana jest „pomostem między kontynentami”, „bramą Europy”, „tyglem kultur” czy „miejscem spotkania mórz”. Wszystkie te określenia są w pełni uzasadnione. Położona pomiędzy Europą a Afryką, między Morzem Śródziemnym a Oceanem Atlantyckim, przez tysiąclecia była obszarem rozwoju różnorodnych kultur. W Andaluzji odnajdziemy wszystko, co zazwyczaj kojarzy się z Hiszpanią: flamenco, fiesta, korrida, piaszczyste plaże, bary tapas i wino sherry. Trudno wyobrazić sobie bardziej hiszpański region Półwyspu Iberyjskiego.

Powierzchnia Andaluzji sięga 87 597 km², co stanowi 17,3% całości terytorium Hiszpanii. Jest drugim co do wielkości regionem autonomicznym w kraju i może poszczycić się największą liczbą ludności (8 426 405 mieszkańców w 2018 roku). Składa się z ośmiu prowincji o nazwach: Almería, Kadyks, Kordowa, Granada, Huelva, Jaén, Malaga i Sewilla. Miasto Sewilla jest oficjalną stolicą regionu.

Andaluzja jest krainą kontrastów. Występująca tam różnorodność krajobrazów i form ukształtowania powierzchni tworzy bogaty wachlarz obejmujący ciepłą dolinę Gwadalkiwiru, zalesione góry, wulkaniczne pejzaże pustyni Tabernas aż po ośnieżone szczyty Sierra Nevada.
Dzisiejsza Andaluzja to nowoczesny region z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, dynamiczną gospodarką i bogatą ofertą wyrobów i usług.

Władze Andaluzji

Andaluzja była czwartym regionem autonomicznym, który został wydzielony na administracyjnej mapie Hiszpanii, złożonej w chwili obecnej z 17 regionów autonomicznych. Statut Regionu został wprowadzony Ustawą 6/1981, która uznając historyczną odrębność i tożsamość Andaluzji, przyznała jej prawo do utworzenia rządu autonomicznego.

Władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów, której przewodniczy Prezydent Autonomicznego Rządu Andaluzji (Junta de Andalucía). Od 18 stycznia 2019 r. funkcję tę pełni Juan Manuel Moreno Bonilla.

Parlament Andaluzji jest demokratycznie wybieranym organem władzy ustawodawczej na obszarze Regionu Autonomicznego.
Najwyższym organem władzy sądowniczej jest Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Andaluzji.