Jedną z podstawowych cech gospodarki andaluzyjskiej jest jej zróżnicowanie. Zgodnie z tradycyjnym obrazem Andaluzja to region rolniczy i turystyczny, jednak bogata oferta wyrobów przemysłowych, konsumpcyjnych oraz usług zmienia ten wizerunek. Plan Strategiczny Umiędzynarodowienia Gospodarki Andaluzyjskiej 2007-2010 został uzgodniony przez podstawowe podmioty gospodarcze i społeczne. Jest on wyrazem wysiłków Rządu Andaluzji zmierzającego do otwarcia gospodarki oraz przedsiębiorstw andaluzyjskich mających nadzieję na współpracę międzynarodową. Plan określa szereg sektorów strategicznych, które posiadają największy potencjał eksportowy i odzwierciedla postęp w różnicowaniu i rozwoju gospodarki andaluzyjskiej.
 
Wspomina się w nim następujące branże:

Wyroby rolno - spożywcze


Artykuły spożywcze

Napoje

Produkty ekologiczne

Produkty świeże

Kwiaty cięte i rośliny ozdobne

Usługi


Konsulting i inżynieria

Usługi w zakresie ochrony środowiska

Logistyka

Technologie informatyczne i komunikacyjne

Audiowizualne

Nauczanie języka hiszpańskiego

Usługi dla sektora nieruchomości

Dobra konsumpcyjne


Wyroby rzemieślnicze i upominki

Meble i artykuły dekoracyjne

Tekstylia do wyposażenia wnętrz

Konfekcja i odzież

Wyroby ze skóry

Obuwie

Biżuteria

Artykuły flamenco

Perfumeria i kosmetyki

Artykuły papiernicze

Wyroby reklamowe

Wyroby audiowizualne

Wydawnictwa

Wyroby przemysłowe


Materiały budowlane

Informatyka

Przemysł pomocniczy dla rolnictwa

Akcesoria dla przemysłu samochodowego

Instrumenty i urządzenia medyczne, biotechnologie

Przemysł pomocniczy dla przemysłu drzewnego

Opakowania

Materiały elektryczne

Przemysł ogólny

Urządzenia i sprzęt komunalny

Przemysł ochrony środowiska

Przemysł lotniczy