Andaluzja zajmuje trzecie miejsce wśród hiszpańskich regionów o największej produktywności w sektorze biotechnologii.

Ponad 15% wszystkich badaczy realizuje swoje badania w centrach Andaluzji, w której głównymi ośrodkami badawczymi są miasta Grenada oraz Sewilla. Ponadto, z Andaluzji pochodzi ok. 12% hiszpańskich publikacji na temat biotechnologii.

Co roku region ten otrzymuje dotacje, które wykorzystuje na zwiększenie innowacyjności badań oraz ulepszenie zaplecza technologicznego swoich centrów. Ponad 18 grup badawczych działających w Andaluzji pracuje m.in. nad tym, jak zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zwiększyć konkurencyjność sektora rolniczego oraz wykorzystać odnawialne źródła energii. Według raportu hiszpańskiej fundacji „Genoma España”, zajmującej się wspieraniem rozwoju innowacyjnych systemów w sektorze biotechnologii, Andaluzja jest liderem wśród innych hiszpańskich regionów w tym sektorze, a centra badawcze mają na swym koncie wiele istotnych osiągnięć, która służą poprawie jakości życia obywateli.

Metody z zakresu biotechnologii stosowane są w tak różnych sektorach, jak zdrowie zwierząt i ludzi, ochrona środowiska, przemysł, wytwarzanie energii. Bardzo ważną dziedziną jest również rolnictwo, gdzie procesy biotechnologiczne wykorzystuje się do ochrony upraw przez plagami i chorobami, poprawienia właściwości odżywczych roślin oraz wytworzeniem odporności u roślin na herbicydy.

Oprócz tego od 1990 roku w Andaluzji działa Instytut Biotechnologii (Instituto Andaluz de Biotechnología), którego zadaniem jest m.in. wspomaganie badań biotechnologicznych przyczyniających się do rozwoju regionu, szkolenie badaczy, doradztwo w zakresie administracji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji badań naukowych w regionie. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Instytutu http://www.iab.cica.es/index.html

Zapraszamy również do odwiedzenia portalu branżowego, poświęconego andaluzyjskiemu sektorowi biotechnologii: http://www.andaluciabioregion.es/es/index.cfm