Energia odnawialna to bardzo ważny sektor andaluzyjskiej gospodarki. Zainstalowana moc pochodząca z odnawialnych źródeł energii w 2007 roku wyniosła 10 600 MW, co stanowi 20% całej mocy elektrycznej zainstalowanej w Andaluzji.

Najbardziej rozpowszechnionymi źródłami energii odnawialnej są:

  • energia słoneczna
  • energia wiatrowa
  • energia biogazowa
  • energia biomasowa

Bardzo duże znaczenie w tym regionie ma energetyka słoneczna, rozwojowi której niewątpliwie sprzyja klimat – w Andaluzji słońce świeci przez ponad 3000 godzin w roku! Największą ekspansję obserwuje się w sektorze energii fotowoltaicznej, której zainstalowana moc sięga 656 MW. Andaluzja jest również liderem w energetyce fototermicznej – aż 40 % mocy zainstalowanej w całej Hiszpanii przypada na ten region. Nie można zapomnieć o nowej, ale prężnie rozwijającej się gałęzi Skoncentrowanej Energii Słonecznej CSP (Concentrated Solar Power). W Andaluzji, w miejscowości Sanlúcar la Mayor, wybudowano pierwszą w Europie komercyjną elektrownię koncentrującą energię słoneczną o mocy 300 MW, która jest w stanie zasilić 150 tys. gospodarstw domowych.

Niezwykle ważną rolę w sektorze energii odnawialnych w Andaluzji odgrywa również energetyka wiatrowa. Aż 60,3% mocy pochodzącej z odnawialnych źródeł energii zainstalowanej w tym regionie przypada na energię wiatrową. Obecnie w Andaluzji znajduje się 85 farm wiatrowych o łącznej mocy 1739 MW. Tylko w 2007 roku powstały nowe 32 elektrownie, dzięki którym zainstalowana moc wzrosła o 112%. Najwięcej mocy powstaje w siłowniach wiatrowych w prowincjach Kadyks (55%), Granada (20%) i Almería (16%).

Duże znaczenie ma także energia z biomasy, której użycie w Andaluzji wzrosło w ciągu ostatnich lat o 10%. Sektor ten ma bardzo duże szanse rozwoju, ponieważ źródłem energii są odpady przemysłu spożywczego, szczególnie z produkcji oliwy z oliwek, której w Andaluzji nie brakuje. Obecnie, w regionie działa 15 elektrowni wykorzystujących biomasę do produkcji energii, z czego 8 znajduje się w prowincji Kordoba. W roku 2009 planowane jest otwarcie kolejnych trzech elektrowni.

Warto wspomnieć również o biogazie, który wytwarzany w Andaluzji w 14 elektrowniach, dostarcza 18,7 MW.

Wszystkie powyższe informacje jednoznacznie wskazują na to, że sektor energii odnawialnych nabiera coraz większego znaczenia w andaluzyjskiej gospodarce i jest wielką szansą dla polskich inwestorów. Jeśli są Państwo zainteresowani poznaniem andaluzyjskiej oferty, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.