Andaluzja charakteryzuje się łagodnym, śródziemnomorskim klimatem o średniej liczbie 1500 godzin nasłonecznienia w ciągu roku. Te wyjątkowe cechy geograficzne, do których należy dodać ponad 1100 km wybrzeża oraz 192 terenów chronionych, sprawiają, że turystyka stała się jedną z głównych sił napędowych gospodarki regionu.
Rolnictwo i przemysł przetwórstwa spożywczego, dwie równie ważne gałęzie andaluzyjskiego przemysłu, podobnie jak turystyka oznaczają wysokie zużycie wody. Do tego dochodzą naturalne warunki geograficzno-klimatyczne regionu, takie jak mała ilość opadów oraz problemy irygacyjne, które również w dużej mierze wpływają na gospodarkę Andaluzji. W takiej sytuacji konieczne było wykształcenie odpowiednich technologii oraz systemów związanych z gospodarką wodną regionu, a także z zarządzaniem odpadami oraz ochroną terenów leśnych. Dlatego właśnie w Andaluzji ochrona środowiska odgrywa niezwykle ważną rolę, a z roku na rok powstają nowe przedsiębiorstwa oraz instytucje zajmujące się udoskonalaniem istniejących rozwiązań.

Firmy związane z sektorem ochrony środowiska zajmują się przede wszystkim:

  • Działalnością związaną z cyklem wodnym– w Andaluzji problem deficytu wody pitnej został rozwiązany głównie dzięki procesowi odsalania. Obecnie Andaluzja jest drugim najważniejszym regionem kraju pod względem zdolności operacyjnej do odsalania, dostarczając tym samym 22% całej wody pitnej w Hiszpanii. Odsolona woda jest używana przede wszystkim w rolnictwie, chociaż pewna jej część jest również przeznaczona do spożycia przez ludzi. Najwięcej zakładów zajmujących się odsalaniem znajduje się w Almerii oraz Maladze.
  • Działalnością związaną z doradztwem w zakresie ochrony środowiska, takimi jak: zarządzanie odpadami przemysłowymi, wprowadzanie użycia energii odnawialnych do firm i korporacji, a także zarządzanie zasobami wodnymi oraz ich oczyszczanie. Strategia władz Andaluzji zakłada maksymalną recyklizację, czyli ponowne wykorzystanie zużytych surowców. Rocznie w Andaluzji przetwarzanych jest 53hm³ zużytej wody. Oprócz tego co roku produkuje się 200 000 ton kompostu wykorzystywanego m.in. w rolnictwie.
  • Działalnością związaną z leśnictwem, biorąc pod uwagę, że z 8,7 hektarów powierzchni Andaluzji, około połowę stanowią tereny leśne. Działalność ta skupia się przede wszystkim na zagospodarowaniu terenów leśnych, odnawianiu zniszczonych obszarów oraz ochroną przed pożarami.

Głównym rynkiem zbytu dla firm związanych z ochroną środowiska w Andaluzji jest Portugalia, z uwagi na podobieństwo kulturowe oraz bliskie położenie. Warto jednak zaznaczyć, że Polska jest na piątym miejscu jeśli chodzi o zainteresowanie potencjalnymi importerami ze strony andaluzyjskich przedsiębiorstw.

Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z andaluzyjskimi firmami związanymi z sektorem ochrony środowiska, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.