Andaluzja, region zajmujący południową część Hiszpanii, często nazywana jest „pomostem między kontynentami”, „bramą Europy”, „tyglem kultur” czy „miejscem spotkania mórz”. Wszystkie te określenia są w pełni uzasadnione. Położona pomiędzy Europą a Afryką, między Morzem Śródziemnym a Oceanem Atlantyckim, przez tysiąclecia była obszarem rozwoju różnorodnych kultur. W Andaluzji odnajdziemy wszystko, co zazwyczaj kojarzy się z Hiszpanią: flamenco, fiesta, korrida, piaszczyste plaże, bary tapas i wino sherry. Trudno wyobrazić sobie bardziej hiszpański region Półwyspu Iberyjskiego.

Powierzchnia Andaluzji sięga 87 597 km², co stanowi 17,3% całości terytorium Hiszpanii. Jest drugim co do wielkości regionem autonomicznym w kraju i może poszczycić się największą liczbą ludności (8 411 205 mieszkańców w 2016 roku). Składa się z ośmiu prowincji o nazwach: Almería, Kadyks, Kordowa, Granada, Huelva, Jaén, Malaga i Sewilla. Miasto Sewilla jest oficjalną stolicą regionu.

Andaluzja jest krainą kontrastów. Występująca tam różnorodność krajobrazów i form ukształtowania powierzchni tworzy bogaty wachlarz obejmujący ciepłą dolinę Gwadalkiwiru, zalesione góry, wulkaniczne pejzaże pustyni Tabernas aż po ośnieżone szczyty Sierra Nevada.
Dzisiejsza Andaluzja to nowoczesny region z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, dynamiczną gospodarką i bogatą ofertą wyrobów i usług.

Władze Andaluzji

Andaluzja była czwartym regionem autonomicznym, który został wydzielony na administracyjnej mapie Hiszpanii, złożonej w chwili obecnej z 17 regionów autonomicznych. Statut Regionu został wprowadzony Ustawą 6/1981, która uznając historyczną odrębność i tożsamość Andaluzji, przyznała jej prawo do utworzenia rządu autonomicznego.

Władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów, której przewodniczy Prezydent Autonomicznego Rządu Andaluzji (Junta de Andalucía). Od 5 września 2013 r. funkcję tę pełni Susana Díaz Pacheco.

Parlament Andaluzji jest demokratycznie wybieranym organem władzy ustawodawczej na obszarze Regionu Autonomicznego.
Najwyższym organem władzy sądowniczej jest Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Andaluzji.